​ Frederiksværksgade 8, 1. th, 3400 Hillerød / Torvet 11, 1. sal, 330​0 Frederiksværk​ 

Kiropraktik

Den kiropraktiske behandling

Målet med den kiropraktiske behandling er at genskabe normal funktion af kroppens led og muskler. Normalt fungerende muskler og led, vil sædvanligvis ikke give gener (smerter, ømhed, stivhed, spændinger mm.) eller skabe irritationstilstande omkring nerverne (f.eks. iskias-smerter). Ved at normalisere kroppens funktion, er kiropraktisk behandling derfor rettet imod at fjerne årsagen til symptomerne og ikke kun symptomerne selv.​

Selve behandlingen kan bestå af forskellige led og muskelteknikker. Mange ledproblemer behandles effektivt med manipulationsbehandling, hvor kiropraktoren giver et lille præcist og hurtigt tryk, så leddet kan bevæge sig frit og uhindret igen. Manipulation er modsat hvad mange tror, sjældent forbundet med smerter eller ubehag. 

Hos Kiropraktor3400 anvender vi også forskellige typer af muskelbehandling eller mobiliseringsteknikker. Muskelbehandlingen kan bestå af akupunktur/dry needling af forskellige muskelgrupper, udspænding og strækteknikker, massage/tryk teknikker eller specifikke teknikker for ledbånd og senehæfter.

Alle behandlinger tilpasses den enkeltes alder, fysik og helbredstilstand.​

Behandlingen kan i mange tilfælde optimeres  hvis den suppleres med specifikke øvelser. Formålet kan både være at forebygge nye skader eller genoptræne en funktion efter en skade. et specifikt tilrettelagt øvelsesprogram vil fremadrettet både kunne bedre bevægelsesmønster, stabilitet og funktion.

Hos Kiropraktor3400 lægger vi stor vægt på god information til vores patienter. Vi informerer altid om vores fund og vurdering samt anbefalinger til den enkelte patient. Informationen kan f.eks, indeholde relevant vejledning omkring hensigtsmæssigt aktivitetsniveau, aflastende stillinger, arbejds-, eller sovestillinger, løfteteknikker, vejledning til udførsel af sædvanlig motion, anbefalinger i forhold til lettere smertestillende medicin samt is/varmebehandling.​

KONSULTATIONEN

Ved den første konsultation vil kiropraktoren først spørge ind til dine specifikke symptomer og til dit helbred og funktionsniveau generelt. Det er vigtigt for at kunne indkredse problemet og få et helhedsindtryk af din situation. Ud fra sygehistorien afgøre kiropraktoren hvilke undersøgelser, der skal udføres. ​

Den fysiske undersøgelse er individuelt tilpasset og kan bl.a. bestå af: holdnings- og ganganalyse, bevægeundersøgelse, koordinationsundersøgelse, neurologisk undersøgelse, ortopædisk undersøgelse, blodtryk og puls måling, samt specifik undersøgelse af muskler og leds bevægelighed og funktion mm.​

På barrund af din sygehistorie og den fysiske undersøgelse vil kiropraktoren foretage sin vurdering og lægge en plan for dit videre forløb. Behandlingsforløb aftales altid i samråd med dig som patient, så der er enighed om både forløb og mål for behandlingen. 

I nogle tilfælde kan kiropraktoren vurdere at der er brug for yderligere udredning eller billeddiagnostik (røntgen, CT eller MR skanning m.m.). Hvis kiropraktoren finder anledning til at supplere med en røntgenundersøgelse, kan denne foretages direkte på klinikken. Klinikken har egne røntgenfaciliteter med fuldt digitaliseret røntgen og der er ingen ventetid på røntgenundersøgelse.​

Klinikkens kiropraktorer har derudover specialaftale med private klinikker for udførelse af MR-scanninger. ​

Der henvises kun til røntgen og MR-scanning, når kiropraktoren finder indikation herfor. ​

Kiropraktik og bivirkninger: 

KIROPRAKTIK OG BØRN

Børns anatomi og sygdomme adskiller sig fra voksnes og det er derfor særligt vigtigt at kiropraktoren har special-kendskab til, hvordan et barn undersøges og behandles. ​ Hos Kiropraktor3400 og Kiropraktor3400 har vi specialiseret os i behandling af børn.

Vi prioriterer, at man som barn og forældre altid er godt informeret om vores undersøgelse, vurdering og behandling, og at alle skal føle sig trygge. Vi anvender blide behandlingsteknikker der er tilpasset det enkelte barn. ​

Det er vigtigt for os, at alle vores kiropraktorer løbende følger efteruddannelse inden for behandling af børn og unge, idet vores klinik ser flere børnepatienter end den almindelige kiropraktorpraksis. ​

Klinikken har gennem årene fået et solidt tværfagligt netværk og får et stigende antal henvisninger fra sundhedsplejesker, børnefysioterapeuter, praktiserende læger og børnelæger i området. Samarbejdet med andre faggrupper er vigtigt for at give vores børnepatienter den bedst mulige behandling.

FREDERIKSVÆRKSGADE 8, ​3400 HILLERØD

​Telefontider:

​​MANDAG:

08.00 - 17.00

TIRSDAG:​

0​8.00 - 16.00

ONSDAG:

0​8.00 - 16.00

TORSDAG:

0​8.00 - 16.00

FREDAG:

0​8.00 - 14.00

Konsultationstider:​

​​MANDAG:

08.00 - 17.30

TIRSDAG:​

0​8.00 - 18.00

ONSDAG:

0​8.00 - 17.00

TORSDAG:

0​8.00 - 17.30

FREDAG:

0​8.00 - 15.00

TORVET 11, ​3300 FREDERIKSVÆRK

Telefontider:​

​​MANDAG:

08.00 - 17.00

TIRSDAG:​

0​8.00 - 16.00

ONSDAG:

0​8.00 - 16.00

TORSDAG:

0​8.00 - 16.00

FREDAG:

​08.00 - 14.00

Konsultationstider:​

​​MANDAG:

08.00 - 17.30

TIRSDAG:​

0​8.00 - 18.00

ONSDAG:

0​8.00 - 17.00

TORSDAG:

0​8.00 - 17.30

FREDAG:

​08.00 - 15.00