​ Frederiksværksgade 8, 1. th, 3400 Hillerød / Torvet 11, 1. sal, 330​0 Frederiksværk​ 

Kiropraktik

Den kiropraktiske behandling

Målet med den kiropraktiske behandling er at genskabe normal funktion af kroppens led og muskler. Normalt fungerende muskler og led, vil sædvanligvis ikke give gener (smerter, ømhed, stivhed, spændinger mm.) eller skabe irritationstilstande omkring nerverne (f.eks. iskias-smerter). Ved at normalisere kroppens funktion, er kiropraktisk behandling derfor rettet imod at fjerne årsagen til symptomerne og ikke kun symptomerne selv.​

Selve behandlingen kan bestå af forskellige led og muskelteknikker. Mange ledproblemer behandles effektivt med manipulationsbehandling, hvor kiropraktoren giver et lille præcist og hurtigt tryk, så leddet kan bevæge sig frit og uhindret igen. Manipulation er modsat hvad mange tror, sjældent forbundet med smerter eller ubehag. 

Hos Kiropraktor3400 anvender vi også forskellige typer af muskelbehandling eller mobiliseringsteknikker. Muskelbehandlingen kan bestå af akupunktur/dry needling af forskellige muskelgrupper, udspænding og strækteknikker, massage/tryk teknikker eller specifikke teknikker for ledbånd og senehæfter.

Alle behandlinger tilpasses den enkeltes alder, fysik og helbredstilstand.​

Behandlingen kan i mange tilfælde optimeres  hvis den suppleres med specifikke øvelser. Formålet kan både være at forebygge nye skader eller genoptræne en funktion efter en skade. et specifikt tilrettelagt øvelsesprogram vil fremadrettet både kunne bedre bevægelsesmønster, stabilitet og funktion.

Hos Kiropraktor3400 lægger vi stor vægt på god information til vores patienter. Vi informerer altid om vores fund og vurdering samt anbefalinger til den enkelte patient. Informationen kan f.eks, indeholde relevant vejledning omkring hensigtsmæssigt aktivitetsniveau, aflastende stillinger, arbejds-, eller sovestillinger, løfteteknikker, vejledning til udførsel af sædvanlig motion, anbefalinger i forhold til lettere smertestillende medicin samt is/varmebehandling.​

KONSULTATIONEN

Ved den første konsultation vil kiropraktoren først spørge ind til dine specifikke symptomer og til dit helbred og funktionsniveau generelt. Det er vigtigt for at kunne indkredse problemet og få et helhedsindtryk af din situation. Ud fra sygehistorien afgøre kiropraktoren hvilke undersøgelser, der skal udføres. ​

Den fysiske undersøgelse er individuelt tilpasset og kan bl.a. bestå af: holdnings- og ganganalyse, bevægeundersøgelse, koordinationsundersøgelse, neurologisk undersøgelse, ortopædisk undersøgelse, blodtryk og puls måling, samt specifik undersøgelse af muskler og leds bevægelighed og funktion mm.​

På bagrund af din sygehistorie og den fysiske undersøgelse vil kiropraktoren foretage sin vurdering og lægge en plan for dit videre forløb. Behandlingsforløb aftales altid i samråd med dig som patient, så der er enighed om både forløb og mål for behandlingen. 

I nogle tilfælde kan kiropraktoren vurdere at der er brug for yderligere udredning eller billeddiagnostik (røntgen, CT eller MR skanning m.m.). Hvis kiropraktoren finder anledning til at supplere med en røntgenundersøgelse, kan denne foretages direkte på klinikken. Klinikken har egne røntgenfaciliteter med fuldt digitaliseret røntgen og der er ingen ventetid på røntgenundersøgelse.​

Klinikkens kiropraktorer har derudover specialaftale med private klinikker for udførelse af MR-scanninger. ​

Der henvises kun til røntgen og MR-scanning, når kiropraktoren finder indikation herfor. ​

FREDERIKSVÆRKSGADE 8, ​3400 HILLERØD

​Telefontider:

​​MANDAG:

08.00 - 17.00

TIRSDAG:​

0​8.00 - 16.00

ONSDAG:

0​8.00 - 16.00

TORSDAG:

0​8.00 - 16.00

FREDAG:

0​8.00 - 14.00

Konsultationstider:​

​​MANDAG:

08.00 - 18.00

TIRSDAG:​

0​8.00 - 16.00

ONSDAG:

0​8.00 - 17.30

TORSDAG:

0​8.00 - 17.00

FREDAG:

0​8.00 - 17.00

TORVET 11, ​3300 FREDERIKSVÆRK

Telefontider:​

​​MANDAG:

08.00 - 17.00

TIRSDAG:​

0​8.00 - 16.00

ONSDAG:

0​8.00 - 16.00

TORSDAG:

0​8.00 - 16.00

FREDAG:

​08.00 - 14.00

Konsultationstider:​

​​MANDAG:

08.00 - 15.00

TIRSDAG:​

0​8.00 - 17.30

ONSDAG:

0​8.00 - 16.00

TORSDAG:

0​8.00 - 17.30

FREDAG:

​08.00 - 15.00