​ Frederiksværksgade 8, 1. th, 3400 Hillerød / Torvet 11, 1. sal, 330​0 Frederiksværk​ 

​Skulder OG ALBUEsmerter

smerter i skulderen, overbelastning

Kilde: Kiropraktorguide.dk. I samarbejde med Carsten Schou Sørensen, kiropraktor; Anne Krogh Kristensen, kiropraktor

Smerter i skulderen, der ikke er opstået pludseligt, men er kommet over tid, kan skyldes en overbelastningsskade. Der har muligvis gennem nogen tid været visse ’advarsler’ eller ’signaler’ i form af forbigående smerter, men de er blevet ignoreret eller ”overhørt”.

Overbelastningsskader i skulderen kan have mange årsager. De kan stamme fra muskler, led, ledbånd m.m., der ikke fungerer som de skal, og det giver en uhensigtsmæssig belastning. Med tiden kan det give forandringer i musklerne (degenerative forandringer), der hvor de hæfter på knoglerne – eller det kan give en irriteret slimsæk.

Overordnet opstår smerterne, fordi et eller andet i skulderen ikke fungerer, som det skal.

Hvis fx en muskel ikke arbejder som den skal, kommer skulderen til at mangle stabilitet i musklerne og også i samarbejdet imellem dem, og så er det, at smerter kan opstå. Det kan lidt sammenlignes med, at man fjerner et ben fra en stol.

Når man har problemer med skulderen, er der typisk nogle af de ting man gør tit, der pludselig generer i hverdagen, og der er ting, man ikke kan udføre, fordi det gør ondt i skulderen.

Alle de forskellige dele, som en skulder består af, kan give anledning til skuldersmerter enkeltvis - men ofte sker det i et samspil.

Ofte kan man pege på et sted, der gør ondt, men da skulderen er så komplekst et led kan smerterne samtidig komme forskellige steder fra. Smerten kan således trække op i nakken fra skulderbladet, eller modsat. Smerten kan trække ned i armen eller ned bag skulderbladet. Smerten kan også sidde fortil på skulderleddet.

Et helt generelt problem kan være at løfte armen fremad eller ud til siden og op over hovedet. Nogle oplever, at de ikke kan sove for smerten, og kan måske ikke sove på den side, hvor smerten sidder. Man kan have problemer med helt konkrete ting som at trække sine bukser op, have hånden i lommen eller få en trøje over hovedet, dreje på rattet i bilen eller hælde med en kande.

Smerten kan føles som en ’murren’, en stikkende eller brændende fornemmelse eller, at man ligesom får en kniv ind i skulderen.

Nogle har ondt hele tiden, mens andre oplever, at de kun har smerter, når de bruger armen. Det kan eksempelvis være en håndboldspiller, der kun mærker smerten, når han kaster med bolden, og armen kommer i en yderstilling. Andre oplever, at det summer eller murrer i armen, også selvom de sidder stille.

Hvis dine skulderproblemer ikke er forsvundet igen, selvom du har prøvet at aflaste skulderen i nogle dage, eller hvis de bliver værre, bør du få en vurdering af årsagen.

Årsager

Ofte ved man ikke præcist, hvad der udløste skuldersmerterne. Det kan være, at man begynder at få lidt ondt, når man ligger på siden i sengen eller, at man vågner med smerter om morgenen.

Men ret tit viser det sig, at problemerne har været der gennem længere tid, man har fået mange ”advarselssmerter”, men har tænkt, at smerterne nok gik over af sig selv. Nu er det imidlertid begyndt at være så generende, at man ikke længere kan ignorere dem.

Fælles for årsager til skuldersmerter er, at de ikke bør ignoreres. Der er nemlig så mange muskler, der kompenserer for hinanden.

Hvis skulderens muskler således ikke arbejder, som de skal, kan musklernes stabilitet og samarbejde forringes. Hvis skulderen måske ikke er blevet behandlet og genoptrænet, så vil andre muskler tage over og forsøge at afhjælpe ubalancen. Det kan resultere i periodevise smerter, hver gang man bruger skulderen, fordi der så bliver tale om en overbelastning af de svage muskler. Jo hurtigere man kan få stillet en diagnose og begynde at rette op på ”det der ikke fungerer, som det skal” – jo bedre er det – også på længere sigt.

Din holdning har stor betydning for skulderen og kan være årsag til problemer og smerter i skulderen. Hvis det er tilfældet skal skulderen korrigeres eller muskulaturen omkring skulderen skal normaliseres (nogle muskler er måske på overarbejde og nogle laver slet ikke noget).

Hvordan stilles diagnosen?

Hvis du er bekymret over smerterne, eller de varer ved og hindrer dig i at gøre de ting, du normalt foretager dig, kan du blive undersøgt hos en kiropraktor.

Kiropraktoren vil på baggrund af symptomer og sygehistorie, foretage en undersøgelse. Herefter stiller han diagnosen og fortæller dig, hvad du kan forvente dig. Herunder, hvordan du skal forholde dig, samt om der er behandlinger eller forebyggende tiltag, der kan iværksættes.

Alt sammen for, at du kan blive af med smerterne hurtigst muligt og forebygge, at de kommer tilbage.

Røntgenundersøgelse eller ultralydsscanning kan komme på tale.

Behandling

Målet med behandling og genoptræning er at opnå normal stabilitet og samarbejde i musklerne i og omkring skulderen.

Når kiropraktoren har undersøgt dig og stillet diagnosen, lægges en plan for behandlingen. I behandlingen kan indgå mange elementer, bl.a. manipulationsbehandling, forskellige former for muskelbehandling, mobilisering, træningsøvelser ud over mere generelle råd og vejledning.

Genoptræning vil ofte have stor betydning ved denne type skader, som supplement til den manuelle behandling.

Nogle vil også have gavn af en ”blokade” (det er en indsprøjtning af steroid, muskelstyrkende stof, det foregår hos lægen). Blokaden kan give smertelindring i nogle uger. Denne virkning vil dog være midlertidig og fjerner ikke årsagen til smerten, men kan gøre det nemmere at træne relevante skulderøvelser.

Hvad kan du selv gøre?

Da skulderen er så kompleks er det bedste, du kan gøre, at opsøge hjælp til at finde ud af hvad der er galt. Meget tyder nemlig på, at risikoen for igen at få smerter i skulderen reduceres, hvis du får den rette behandling samt vejledning til relevante øvelser, og træner efter vejledningen.

Træningen vil dreje sig om at styrke både de små muskler, der gør skulderleddet stabilt, og de større muskler omkring skulderen, der er med til at udføre de større bevægelser i skulderen.

Øvelserne skal sørge for at musklerne kommer til at arbejde sammen igen – gør de ikke det, kan nogle muskler atter irriteres og dermed stiger risikoen for skader.

Og, når du ikke længere har gener, er det vigtig fortsat at holde skulderområdet stabil ved fortsat træning og genoptræning.

Derudover kan rådene være, at det er vigtigt at lytte til kroppens signaler, og finde ud af at undgå overbelastningen.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Når det drejer sig om skulderen kan det tage lang tid før problemet er helet. Det kan være svært at forstå og acceptere, men det skyldes altså skulderens kompleksitet. Et skulderproblem kan tage op til flere måneder, før det bliver bedre. Det er vigtigt at overholde behandlings- og træningsplanen, så er sandsynligheden for, at du bliver bedre også meget større. Et skulderproblem kræver både lang tids behandling og træningsvejledning – og at du selv yder en stor indsats for at komme smerterne til livs.

De fleste, der oplever skuldersmerter, oplever dog en bedring inden for de første uger, men det er ikke usædvanligt at have gener i nogle måneder.

Nogle kan have gener i flere år, og nogle lærer ligefrem at leve med deres gener.

Søger man behandling efter lang tid med smerter, skal være indstillet på at det vil blusse op, når man begynder at behandle skaden.

Alarmkassen

Ved skuldersmerter/overbelastningsskader, der er kommet over tid – er der normalt ikke noget der er alarmerende.​

​​

smerter i skulderen, akut

I samarbejde med Carsten Schou Sørensen, kiropraktor; Anne Krogh Kristensen, kiropraktor

Smerter i skulderen kan opstå akut, f.eks. efter et fald og/eller ved overbelastning af skulderen. Ved akut opståede smerter er det vigtigt at finde ud af årsagen! Der kan være en skade på en af skulderens mange dele eller smerterne kan kommer fra andre områder af kroppen, f.eks. fra nakken.

Udover led og muskler består skulderen bl.a. af muskelsener, ledbånd og slimsække. Alle disse strukturer kan give anledning til skuldersmerter enkeltvis - men ofte sker det i et samspil.

Ofte kan man pege på et sted, der gør ondt, men da skulderen er så komplekst et led kan smerterne stamme forskellige steder fra samtidig. Smerten kan således trække op i nakken fra skulderbladet, eller modsat. Smerten kan også trække ned i armen eller ned bag skulderbladet. Desuden kan smerten sidde fortil på skulderleddet. Smerten kan føles som en ’murren’, en stikkende eller brændende fornemmelse, eller som et knivstik i skulderen.

Et helt generelt problem kan være at løfte armen fremad eller ud til siden og op over hovedet. Nogle oplever, at de ikke kan sove for smerten, og kan måske ikke sove på den side, hvor smerten sidder. Ofte kan man have problemer med helt konkrete ting som at trække sine bukser op, have hånden i lommen eller få en trøje over hovedet, dreje på rattet i bilen eller hælde med en kande.

Nogle har ondt hele tiden, mens andre oplever, at de kun har smerter, når de bruger armen. Det kan eksempelvis være en håndboldspiller, der kun mærker smerten, når han kaster med bolden, og armen kommer i en yderstilling. Andre oplever, at det summer eller murrer i armen, også selvom de sidder stille.

Årsager

Hvis smerten er opstået pludseligt i forbindelse med et fald, et træk eller et vrid, altså et traume, og fortsætter mere end den tid, du ellers vil forvente at være øm, bør du få det undersøgt.

Akutte skader kan give kraftige smerter i skulder og arm, især ved stræk i specielle retninger, og symptomerne kan vare ved i meget lang tid.

Desuden kan der ved akutte skader forekomme en decideret overrivning af en sene. Jo ældre patienten er, jo større er risikoen for at en sene i armen eller skulderen kan blive revet over. Skulderen kan også gå ud af sit led, eller der kan ske et brud på en knogle.

Når det drejer sig om skulderen, kan det tage lang tid før problemet er helet. Det kan være svært at forstå og acceptere, men det skyldes altså skulderens kompleksitet. Et skulderproblem kan tage flere måneder, før det bliver bedre eller helt rask igen. Dette kan din kiropraktor også rådgive dig om.

Hvordan stilles diagnosen?

Hvis du er bekymret over smerterne, eller de varer ved og hindrer dig i at gøre de ting, du normalt foretager dig, kan du blive undersøgt hos en kiropraktor. Du bør ikke vente flere måneder, før du bliver undersøgt.

Kiropraktoren vil på baggrund af symptomer og sygehistorie, foretage en undersøgelse. Herefter stiller han diagnosen og fortæller dig, hvad du kan forvente dig. Herunder, hvordan du skal forholde dig, samt om der er behandlinger eller forebyggende tiltag, der kan iværksættes.

Alt sammen for, at du kan blive af med smerterne hurtigst muligt og forebygge, at de kommer tilbage.

Røntgenundersøgelse eller ultralydsscanning kan indgå i undersøgelsen.

Behandling

Når kiropraktoren har undersøgt dig og stillet diagnosen, lægges en plan for behandlingen. I behandlingen kan indgå mange elementer, bl.a. manipulationsbehandling, forskellige former for muskelbehandling, mobilisering, træningsøvelser ud over mere generelle råd og vejledning.

Genoptræning vil ofte have stor betydning ved denne type skader, som supplement til den manuelle behandling.

Nogle vil også have gavn af en ”blokade” (der er en indsprøjtning af steroid, muskelstyrkende stof, det foregår hos lægen). Blokaden kan give smertelindring i nogle uger. Denne virkning vil dog være midlertidig og fjerner ikke årsagen til smerten, men kan gøre det nemmere at træne relevante skulderøvelser.

Hvad kan du selv gøre?

Meget tyder på, at risikoen for igen at få smerter i skulderen reduceres, hvis du træner efter at have haft problemerne.

Træningen drejer sig om at styrke både de små muskler, der gør skulderleddet stabilt og de større muskler omkring skulderen, der er med til at udføre de større bevægelser i skulderen. Det er en god idé, at du får relevante øvelser forevist af din kiropraktor eller af en fysioterapeut.

Øvelserne skal sørge for, at musklerne kommer til at arbejde sammen igen – gør de ikke det, kan nogle muskler atter irriteres og dermed stiger risikoen for varige eller langvarige overbelastningsskader.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Når det drejer sig om skulderen kan det tage lang tid før problemet er helet. Det kan være svært at forstå og acceptere, men det skyldes altså skulderens kompleksitet. Et skulderproblem kan tage op til flere måneder, før det bliver bedre. Det er vigtigt at overholde behandlings- og træningsplanen, så er sandsynligheden for, at du bliver bedre meget større. Et skulderproblem kræver både længere tids behandling og træningsvejledning – der altså involverer, at du selv yder en stor indsats for at komme smerterne til livs.

De fleste, der oplever skuldersmerter, oplever dog en bedring inden for de første uger, men det er ikke usædvanligt at have gener i nogle måneder. Visse former for skader kan selvfølgelig også give varige mén.

Alarmkassen

Hvis skulderen går af led, skal man hurtigt opsøge behandling. Hvis du selv eller andre har sat den på plads igen, er det stadig vigtigt, at du efterfølgende får den tjekket for, at du sikrer dig, at den sidder rigtigt og bliver genoptrænet bedst muligt. Ellers kan det give problemer på sigt. Har du én gang oplevet at skulderen er gået af led, kan du opleve det igen. Hver gang bør du få tjekket, at den bliver sat korrekt på plads igen.

En undersøgelse af skulderen er også vigtig for at sikre, at skulderen ikke har taget skade af at være gået af led.

smerter i albuen

I samarbejde med Dorthe Brandborg Olsen, kiropraktor

Smerter på indersiden af albuen opstår typisk gradvist eller over tid.

Albuen føles øm, når man trykker på dens inderside, og der kan være en sovende fornemmelse i armen. Smerterne forværres ved brug af hånden. Der er ømhed, når man trykker mod knoglen på indersiden af albuen samt musklerne nedenfor, og smerterne stråler ud til både over- og underarm.

Selvom der kan være mange smerter, og selvom det kan tage lang tid at komme sig helt over generne, er de oftest godartede. Tilstanden opstår typisk i 30-50 års alderen.

Årsager

Hvis du oplever smerter på indersiden af din albue, kan der være tale om en såkaldt golf-albue. Golfalbue er, sammen med tennisalbue, de to hyppigst forekommende overbelastnings-skader i albuen. Golfalbue er dog mindre hyppig end tennisalbue.

Ved golfalbue er der tale om en irritation i senefæstet på indersiden af albuen på grund af overbelastning.

I mange tilfælde er det ikke muligt at finde den helt specifikke årsag til smerterne, men ofte er der tale om en overbelastning, hvor man har udført kraftbetonet, gentaget manuelt arbejde gennem længere tid fx kontorarbejdere, butikspersonale og industriarbejdere såsom slagtere, eller ansatte inden for fiskefiletering.

I daglig tale kaldes det golfalbue, selv om kun et fåtal af de ramte faktisk spiller golf. Irritationen i albuen er altså ikke nødvendigvis sportsbetinget.

Hvorfor får man ondt i albuen?

Overbelastningstilstande kan udløses af mangt og meget, men kan inddeles i to kategorier:

A) Overbelastningstilstande som er periodevise: Du har lavet samme bevægelse for meget i en kortere periode, fx hvis du har luget meget i din have, malet lofter eller lignende.

Hvis du kan finde frem til en afgrænset ting, der er skyld i overbelastningen, kan du nemmere undgå belastningen og for eksempel dele arbejdet op, så det ikke forværrer overbelastningsskaden.

B) Overbelastningstilstande som skyldes aktiviteter i din hverdag: Du har i dit arbejde mange ensartede bevægelser. Du har måske ignoreret de begyndende symptomer længe, dine smerter er nu tiltaget og er nærmest uudholdelige. I den situation er det straks sværere, både at konstatere, hvad præcist i din hverdag, der har udløst problemet, men også at komme af med det igen.

Hvis årsagen kan findes, kan det kræve en betydelig ændring af de daglige rutiner at slippe af med generne igen.

Hvordan stilles diagnosen?

Kiropraktoren vil, på baggrund af symptomer og sygehistorie, foretage en undersøgelse. Herefter stiller han diagnosen og fortæller, hvad du kan forvente dig. Herunder, hvordan du skal forholde dig, samt hvilke behandlinger eller forebyggende tiltag, der kan iværksættes.

Ved smerter på indersiden af albuen, kan du forvente at få skulderen, hånden og oftest også nakken undersøgt. Ultralyd kan komme på tale.

Behandling

Når kiropraktoren har undersøgt dig og stillet diagnosen, lægges en plan for behandlingen. I behandlingen kan indgå mange elementer, bl.a. muskelbehandling, mobilisering, træningsøvelser ud over mere generelle råd og vejledning.

Golfalbue kan behandles dels med behandling direkte på de involverede muskler, men også ved at sikre normal bevægelighed i nakke, skulder, albue og hånd, da nedsat funktion her kan være en medvirkende årsag til, at tilstanden opstår og/eller holdes vedlige.

Det kan komme på tale, i en periode, at tage ”gigtmedicin” (den type smertestillende tabletter, der kaldes NSAID), i samråd med egen læge.

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du har nogen af de nævnte symptomer og har mærket smerterne komme snigende over tid, for eksempel ved, at du har lavet gentagne bevægelser, så er det højst sandsynligt en overbelastning, der er tale om.

Rådet til dig er, i en periode, at aflaste og undgå de bevægelser, som provokerer smerterne. Du kan have gavn af isbehandling, og det kan du læse mere om her, samt af at lave enkelte øvelser, der kan afhjælpe smerterne, og som fremover vil forebygge, at du får tilbagefald. Er du i tvivl kan du få anvist nogle relevante øvelser af en kiropraktor.

Alarmkassen

Søg hjælp hvis ...

  • Der er akut hævelse, varme og/eller rødme.
  • Smerterne er så voldsomme, at du ikke kan bevæge armen.
  • Smerterne forhindrer almindelig aktivitet i mere end et par dage.

Børn:

  1. Smerte i albuen hos børn, efter f.eks. et træk i armen kan skyldes at den ene underarmsknogle glider ud af sit ledbånd. Det er let at behandle – søg skadestue, kiropraktor eller egen læge.
  2. Smerte og rødme samt varme og evt. hævelse i et barns albue skal ALTID undersøges – helst indenfor nogle få timer.

FREDERIKSVÆRKSGADE 8, ​3400 HILLERØD

​Telefontider:

​​MANDAG:

08.00 - 17.00

TIRSDAG:​

0​8.00 - 16.00

ONSDAG:

0​8.00 - 16.00

TORSDAG:

0​8.00 - 16.00

FREDAG:

0​8.00 - 14.00

Konsultationstider:​

​​MANDAG:

08.00 - 18.00

TIRSDAG:​

0​8.00 - 16.00

ONSDAG:

0​8.00 - 17.30

TORSDAG:

0​8.00 - 17.00

FREDAG:

0​8.00 - 17.00

TORVET 11, ​3300 FREDERIKSVÆRK

Telefontider:​

​​MANDAG:

08.00 - 17.00

TIRSDAG:​

0​8.00 - 16.00

ONSDAG:

0​8.00 - 16.00

TORSDAG:

0​8.00 - 16.00

FREDAG:

​08.00 - 14.00

Konsultationstider:​

​​MANDAG:

08.00 - 15.00

TIRSDAG:​

0​8.00 - 17.30

ONSDAG:

0​8.00 - 16.00

TORSDAG:

0​8.00 - 17.30

FREDAG:

​08.00 - 15.00